Náš internetový obchod MobilEU.eu Vám neustále ponúka rôzne zľavy, akcie, súťaže, tajné ponuky a iné výhody pre našich verných, ale aj nových zákazníkov. Na čo sa môžete tešiť teraz? Všetky práve aktuálne a prebiehajúce akcie vás vždy budú čakať na tejto stránke, a teda, uložte si ju medzi záložky, nech máte vždy aktuálne info. Takisto sa vás snažíme priebežne informovať na našej Facebookovskej stránke.

Akcie

Práve u nás prebieha akcia na farebné obaly na telefóny značky Apple. Ak si kúpite akýkoľvek produkt kompatibilný s telefónmi od Apple (vrátane napr. slúchadiel alebo BT reproduktora), dostanete v košíku špeciálnu ponuku na farebné obaly pre iPhone. Vyskúšajte a uvidíte, aká ponuka vás čaká 🙂

Zľavy

Nonstop u nás prebieha niekoľko zliav súčasne a výhodných ponúk pri každom nákupe. Tu sú tie, ktoré môžete získať aktuálne:

Súťaže

Momentálne u nás neprebiehajú žiadne súťaže.